Общи условия на Владстер

Последна промяна: 15 май 2018

Добре дошли във Владстер!

Благодарим ви, че използвате нашите продукти и услуги („Услуги“). Услугите се осигуряват от Владстер ЕООД („Владстер“) с адрес Младост 4, бл. 481, ет. 8, София, България.

С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Услугите ни са много разнообразни, затова понякога може да са в сила допълнителни условия или изисквания за продуктите (включително изисквания за възраст). Допълнителните условия ще се предоставят със съответните Услуги и ще станат част от споразумението ви с нас, ако използвате Услугите.

Използване на нашите Услуги

Трябва да спазвате всички правила, които ви се предоставят в Услугите.

Не злоупотребявайте с Услугите ни. Например не ги възпрепятствайте и не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции. Можете да използвате нашите Услуги единствено както е разрешено от закона, включително приложимите закони и разпоредби за контрол на износа и реекспорта. Може да преустановим или спрем да ви предоставяме Услугите си, ако не спазвате условията или правилата ни или ако извършваме проверка на предполагаема злоупотреба.

Използването на Услугите ни не ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп. Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин. Тези условия не ви дават правото да ползвате маркови характеристики или логотипи, използвани в Услугите ни. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте правни съобщения, показвани във или заедно с Услугите ни.

Услугите ни показват и съдържание, което не е на Владстер. Отговорността за него се носи изцяло от субекта, който го предоставя. Възможно е да преглеждаме съдържание, за да определим дали не е незаконно или не нарушава правилата ни, и ако имаме достатъчно основания да смятаме, че е така, може да го премахнем или да откажем да го показваме. Това не означава непременно, че преглеждаме съдържанието, затова, моля, не приемайте, че го правим.

Във връзка с използването на Услугите от ваша страна може да ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация. Може да се абонирате за тези видове комуникация докато създавате профила си в IncoCloud. Може да промените настройките си за комуникация в последствие от Вашия IncoCloud профил.

Вашият профил в IncoCloud

Може да ви е необходим профил в Владстер, за да използвате някои от Услугите ни. Можете да си създадете свой собствен профил в Владстер или такъв може да ви бъде зададен от администратор, например от вашия работодател или образователна институция.

Поверителност и защита на авторските права

Правилата за поверителност на IncoCloud обясняват как третираме личната ви информация и защитаваме поверителността ви, когато използвате Услугите ни. С използването на Услугите ни приемате, че Владстер може да ползва тези данни съгласно правилата си за поверителност.

Съдържанието ви в нашите Услуги

Някои от Услугите ни ви позволяват да изпращате съдържание. Вие си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате за него. Накратко, това, което ви принадлежи, си остава ваше.

Когато качите или по друг начин изпратите съдържание в Услугите ни, давате на Владстер (и на работещите съвместно с нас) валиден в целия свят лиценз да използваме, хостваме, съхраняваме, възпроизвеждаме, модифицираме, създаваме производни произведения (например такива в резултат от превод, адаптация или други изменения, направени от нас, за да работи съдържанието ви по-добре с Услугите ни). С Ваше съгласие може да , съобщаваме, представяме публично, показваме публично и разпространяваме това съдържание. Правата, които предоставяте в този лиценз, са за ограничените цели на осигуряването на работата, популяризирането и подобряването на Услугите ни, както и на разработването на нови. Лицензът остава валиден дори ако спрете да използвате Услугите ни. Някои Услуги може да ви предложат възможности за достъп и премахване на съдържанието, предоставено на тях.

Можете да намерите още информация за начина, по който Владстер използва и съхранява съдържанието, в Декларацията за поверителност или в допълнителните условия за конкретните Услуги. Ако изпратите отзиви или предложения за Услугите ни, може да ги използваме без задължения към вас.

Всичко за софтуера в Услугите ни

Когато дадена Услуга изисква или включва софтуер за изтегляне, той може да се актуализира автоматично на устройството ви, щом бъде налице нова версия или функция. Някои Услуги може да ви позволят да коригирате настройките си за автоматично актуализиране.

Владстер ви дава персонален, валиден в целия свят, неизключителен, без право на преотстъпване и без лицензионни възнаграждения лиценз за използване на софтуера, предоставен ви от нас като част от Услугите. Този лиценз е с единствена цел да можете да работите със и да се възползвате от Услугите в предоставения от Владстер вид и по разрешения от настоящите условия начин. Не можете да копирате, променяте, разпространявате, продавате или отдавате под наем която и да е част от нашите Услуги или включения в тях софтуер, нито да прилагате обратно инженерство или да правите опити за извличане на изходния код на такъв софтуер, освен ако законите забраняват тези ограничения или ако имате писмено разрешение от нас.

Софтуерът с отворен код е важен за нас. Част от софтуера, който се използва в Услугите ни, може да се предлага съгласно лиценз за отворен код, който ще ви предоставим. В лиценза може да има клаузи, които изрично заменят някои от настоящите условия.

Промяна и прекратяване на Услугите ни

Постоянно променяме и подобряваме Услугите си. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики, както и да преустановим или спрем изцяло дадена Услуга.

Можете да спрете да използвате Услугите ни по всяко време, въпреки че ще съжаляваме, че се отказвате. Владстер може също да спре да ви предоставя Услугите или по всяко време да добави или създаде нови ограничения за тях.

Смятаме, че вашите данни ви принадлежат и запазването на достъпа ви до тях е важно. Ако преустановим дадена Услуга, когато това е разумно възможно, ще ви предупредим в разумни срокове и ще ви дадем възможност да извлечете информацията си от нея.

Нашите гаранции и откази от отговорност

Предоставяме Услугите си с уменията и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате. Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме обещания.

ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО В НАСТОЯЩИТЕ ИЛИ В ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, НИТО ВЛАДСТЕР, НИТО НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е КОНКРЕТНИ ОБЕЩАНИЯ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ. НАПРИМЕР НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВИ АНГАЖИМЕНТИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО В УСЛУГИТЕ, КОНКРЕТНАТА ИМ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ТЯХНАТА НАДЕЖДНОСТ, ДОСТЪПНОСТ ИЛИ СПОСОБНОСТ ДА ОТГОВОРЯТ НА НУЖДИТЕ ВИ. ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА.

НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ПРЕДВИЖДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ, КАТО НАПРИМЕР ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. ДОКОЛКОТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.

Отговорност за нашите Услуги

КОГАТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ВЛАДСТЕР И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ДИСТРИБУТОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРИХОДИ ИЛИ ДАННИ, ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ ИЛИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ.

ДОКОЛКОТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ВЛАДСТЕР И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ДИСТРИБУТОРИ ЗА ВСЕКИ ИСК СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СУМАТА, КОЯТО СТЕ НИ ПЛАТИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ (ИЛИ ПО НАШ ИЗБОР, ДО ТОВА ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГИТЕ ОТНОВО).

ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ВЛАДСТЕР И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ДИСТРИБУТОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО НЕ СА РАЗУМНО ПРЕДВИДИМИ.

Използване на Услугите ни за бизнес цели

Ако използвате Услугите ни от името на фирма, тя приема тези условия. Ще предпазва и освобождава от отговорност Владстер и нейните партньори, длъжностни лица, законни представители и служители от всякакви искове, дела или съдебни производства, възникнали от или свързани с използването на Услугите или нарушаването на тези условия, включително отговорност или разходи, възникващи вследствие на искове, загуби, щети, дела, решения, съдебни разноски и адвокатски такси.

Всичко за тези Условия

Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни. Трябва да проверявате условията редовно. Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница. Ще публикуваме известие за променените допълнителни условия в съответната Услуга. Промените нямат обратна сила и ще влязат в действие не по-рано от четиринадесет дни след публикуването си. Промените относно нова функционалност в Услуга или направени по причини от правен характер ще влязат обаче в сила незабавно. Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.

Тези условия регламентират отношенията между вас и Владстер. Те не създават права на трета страна бенефициент.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).

Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

Законите на България, с изключение на тези, отнасящи се до избора на приложимо законодателство, ще са в сила за всички спорове, произтичащи от или свързани с тези условия или с Услугите. Всички искове, произтичащи от или свързани с настоящите условия или с Услугите, ще се разглеждат изключително в районният съд на град София, България, и вие и Владстер приемате юрисдикцията на тези съдилища.

За информация как да се свържете с Владстер, моля, посетете страницата за връзка с нас.