Как да инсталирате IncoPOS на Linux

Инсталирайте IncoPOS

След като вече сте свалили файла с разширение „.deb“, го отворете с любимият Ви мениждър на пакети и го инсталирайте.

Ако не сте сигурни, използвайте dpkg от терминала по следния начин:

sudo dpkg -i incopos-cil_xxxxxx_all.deb

Само сменете xxxxxx с версията на файлова, който сте свалили.

Важно! Новият пакет може да изисква по-нова версия на Mono, с която не разполагат някои по-стари версии на Ubuntu. За да направите по-новите версии на Mono достъпни, моля следвайте инструкциите на уеб сайта на Mono.

Стартирайте IncoPOS

Потърсете в dash за IncoPOS. Така ще се намерите иконата на IncoPOS, от която може да стартирате приложението. 

Можете също да използвате и командата:

/usr/bin/incopos

за да стартирате IncoPOS.