Декларация за поверителност

Последна промяна: 15 май 2018

Има много различни начини, по които можете да използвате нашите услуги – да споделяте информация, да общувате с други хора или да създавате ново съдържание. Когато споделите информация с нас, например чрез създаването на профил в IncoCloud, можем да направим тези услуги още по-добри – да ви помагаме да се свързвате с други хора или да направим споделянето с тях по-бързо и по-лесно. Когато работите с услугите ни, искаме да сте наясно как използваме информацията, както и с начините, по които можете да защитите поверителността си.

В Декларацията ни за поверителност се обяснява:

 • Каква информация събираме и защо.
 • Как използваме тази информация.
 • Възможностите за избор, които ви предлагаме, включително как да осъществявате достъп до информацията и да я актуализирате.

Събирана от нас информация

Събираме информация, за да предоставим по-добри услуги на всичките си потребители – от определянето на основни неща, например, какъв език използвате за именуване на стоки или партньори.

Събираме информация по два начина

 • Информация, която вие ни предоставяте. 1. Ние изискваме да си регистрирате профил в IncoCloud за д аимате достъп до Вашите лицензи. Когато го направите, ще ви попитаме за лична информация, например вашето име и компания, e-mail. 2. Когато добавяте база данни в IncoCloud ние съхраняваме копие на базата ви данни на нашите сървъри. Тази информация ще остане на нашите сървъри докато не я изтриете или ако тя остане неизползвана за оперделен период от време в който случай ще бъдете известени за заличаването ѝ.
 • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна. Събираме информация за услугите, които използвате, и по какъв начин правите това. 1. Когато базата Ви данни е свързана с IncoCloud и търсите определена стока в операция по баркод. В такива случаи IncoCloud ще анализира стоките в базата Ви данни за да предложи име на стока с име на предпочитания от вас език. Също така въведените стоки от Вас мога да се предложат като предложения на други потребители със същите езикови предпочитания. Същото важи и за фирмена информация с валиден Идент № или ДДС №. 2. Ние записваме вашия IP адрес, когато достъпвате услугите ни за да анализираме за подозрителни действия и оптити за неправомерен достъп до нашите услуги и Вашите данни. Записаната информация ще бъде съхранена за не повече от година.

Как използваме събраната информация

Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на Владстер и потребителите си. Също така използваме тази информация, за да ви предлагаме персонализирано съдържание – например да ви предоставяме по-подходящи предложения.

Ако някои потребители вече имат имейла ви или друга идентифицираща ви информация, може да им покажем данни от вашия публично видим потребителски профил в IncoCloud, като например вашето име и компания.

Може да използваме имейл адреса ви, за да ви информираме относно услугите си – например да ви уведомяваме за предстоящи промени или подобрения или изтичания на лицензи. Може да изберете коя информация желаете да получавате като влезете в IncoCloud и редактирате профила си.

Ще искаме съгласието ви, преди да използваме информация за цели, различни от посочените в настоящата Декларация за поверителност.

Владстер обработва лична информация в сървърите си в много държави по цял свят. Може да обработваме личната ви информация на сървър, който се намира извън държавата, в която живеете.

Прозрачност и право на избор

Хората имат различни притеснения, свързани с поверителността. Целта ни е да е ясно каква информация събираме, така че да можете да правите обоснован избор за начина на използването й. Можете например да разглеждате и редактирате някои видове информация в профила си в IncoCloud чрез използване на интерфейса за управление на IncoCloud в IncoPOS.

Достъп и актуализиране на личната ви информация

Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация. Ако тя е неправилна, се опитваме да ви дадем възможности да я актуализирате бързо или да я изтриете – освен ако трябва да я съхраняваме поради уважителни причини от бизнес характер или правен характер. Когато актуализирате личната си информация, може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да предприемем действие по заявката ви.

Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се, изискват прекомерни технически усилия (например разработване на нова система или съществена промяна на съществуваща практика), излагат на опасност поверителността на други лица или са крайно непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервен лентов носител).

Когато можем да предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, ще правим това безплатно, освен ако това изисква прекомерно много усилия. Целим да поддържаме услугите си по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване. Поради това след изтриването й от нашите услуги може да не изтрием незабавно остатъчните копия от активните си сървъри и да не премахнем информацията от системите си за архивиране.

Информация, която споделяме

Не споделяме лична информация с фирми, организации и външни лица, които не са свързани с Владстер, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:

 • С ваше съгласие

  За споделянето на каквато и да е деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие от Вашия IncoCloud профил. Ние ще споделяме лична информация като име и имейл адрес с GDPR съвместими компании, които ще обработват изпращането на имейли. 2. Ако разрешите IncoCloud услуги, които позволяват достъп до Вашите данни.

 • С Дистрибутори

  Ако профилът ви в IncoCloud се поддържа от дистрибутор, тогава дистрибутора, които предоставя потребителска поддръжка на организацията ви, ще има достъп до информацията във вашия профил (включително вашата електронна поща).

 • С потребители, които сте добавили във вашата IncoCloud група

  Потребители с мениджърски или администраторски привилегии могат да:

  – осъществява достъп или запазва информация, съхранявана като част от профила и базите Ви данни в IncoCloud.

  – ограничава възможността ви да управлявате групата чрез промяна нивото на достъп.

 • По причини от правен характер

  Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, които не са свързани с Владстер, само ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването й е необходимо за:

  – спазване на приложимо законодателство, наредба, процедура или влязло в сила държавно изискване.

  – прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения.

  – разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.

  – предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на Владстер, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Може да споделяме обобщена информация, която не ви идентифицира лично, с обществеността и с партньорите си – например дистрибутори, свързани сайтове или услуги. Може например да споделим информация публично, за да покажем тенденции за общото ползване на услугите си.

Ако Владстер участва в сливане, придобиване или продажба на активи, ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация и ще дадем предизвестие на засегнатите потребители, преди личната информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на друга декларация за поверителност.

Защита на информацията

Полагаме големи усилия да защитим Владстер и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По-конкретно:

 • Шифроваме много от услугите си посредством SSL.
 • Шифроваме чувствителната информация докато я съхраняваме или пренасяме чрез силни алгоритми за шифроване, като AES и RSA.
 • Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.
 • Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, подизпълнителите и представителите на Владстер, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и ако не ги изпълняват, може да им бъдат наложени дисциплинарни мерки или взаимоотношенията с тях да бъдат прекратени.

Прилагане

Декларацията ни за поверителност се отнася за всички услуги, предлагани от Владстер и партньорите й, с изключение на услугите с отделни правила за поверителност, които не включват настоящата Декларация.

Декларацията ни за поверителност не се отнася за услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти или сайтове, които може да ви бъдат показани или други сайтове, към които има връзки в услугите ни. Тя не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират услугите.

Изпълнение

Редовно проверяваме спазването от наша страна на тази Декларация за поверителност. Когато получим официална писмена жалба, ще се свържем с лицето, което я е подало, за допълнителна информация. Работим със съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните, за разрешаването на жалби относно прехвърлянето на лична информация, които не можем да разрешим директно с потребителите си.

Промени

Декларацията ни за поверителност може да се променя периодически. Няма да ограничим правата ви според нея без вашето изрично съгласие. Ще публикуваме на тази страница всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).